Diplo­ma­tisk kri­se ef­ter drab i Kairo

BT - - NYHEDER -

Egyp­ten og Ita­li­en står på ta­er­s­k­len til en diplo­ma­tisk kri­se, hvis ik­ke snart sand­he­den om et brutalt drab på ita­li­e­ne­ren Gi­ulio Re­ge­ni i Kairo kom­mer frem. Det rap­por­te­rer tv-sta­tio­nen Al Ja­ze­e­ra. Den 28-åri­ge ita­li­en­ske ph.d.-stu­de­ren­de blev fun­det død i en grøft i ud­kan­ten af den egyp­ti­ske ho­ved­stad for to må­ne­der si­den, og dra­bet på ham er ved at bli­ve en af de mest de­li­ka­te diplo­ma­ti­ske sa­ger i Ita­li­en i ny­e­re tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.