BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’Ar­vin­ger­ne i ska­er­går­den’

Svensk dra­ma­se­rie Det er alt­så ik­ke kun os og eng­la­en­der­ne, der kan skrue en god dra­ma­se­rie sam­men. Det kan vo­res na­bo­er hin­si­dan be­stemt og­så. Og selv om der er lidt trå­de til ’Ar­vin­ger­ne’, så er se­ri­en om de tre vidt for­skel­li­ge sø­sken­des in­ter­ne krig for at op­fyl­de de­res mors te­sta­men­te, hvor de i fa­el­les­skab skal dri­ve mo­de­rens pen­sio­nat vi­de­re, sa­er­de­les an­be­fa­lel­ses­va­er­dig. BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef

OL-kva­li­fi­ka­tion

Hånd­bold En stor sport­swe­e­kend be­gyn­der al­le­re­de fre­dag af­ten med det dan­ske her­re­lands­hold i hånd­bold, der spil­ler den før­ste kamp i OLkva­li­fi­ka­tio­nen mod Kro­a­tien. Det bli­ver na­e­sten med ga­ran­ti ner­vepi­r­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.