Krø­ni­ken

DAGENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Ida og Erik er ble­vet gift og skal me­get snart va­e­re fora­el­dre – men Ida skal li­ge ha­ve sin eksamen først. Sam­ti­digt har Erik sto­re pla­ner, som dog hur­tigt ser ud til at kuld­sej­le – med min­dre Pal­le kan gø­re ham en me­get stor tje­ne­ste i kraft af sit ar­bej­de. Det går ik­ke helt, som Søs hav­de ta­enkt med en se­ri­øs sku­e­spil­ler­kar­ri­e­re. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.