Hånd­bold

BT - - TV-GUIDE -

I an­den kamp ved kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen til OL skal Dan­mark op imod Nor­ge. De nor­ske hånd­bold­gut­ter im­po­ne­re­de ved EM i ja­nu­ar, og end­te på en flot 4. plads, mens Dan­mark blev num­mer 6. In­gen tvivl om, at det dan­ske lands­hold skal le­ve­re spil i ver­dens­klas­se, hvis de skal lø­be med en sejr i dag – og kom­me et skridt na­er­me­re OL i Rio. TV 2: 20.25

Kø­ben­havn 1944. Mens de fle­ste dan­ske­re går og hå­ber på, at kri­gen snart er slut, er "'Flam­men" og "Ci­tro­nen" mod­stands­grup­pen Hol­ger Dan­ske mest ef­fek­ti­ve vå­ben, sty­ret af de­res over­ord­ne­de Ak­sel Wint­her. Da "Flam­men" be­or­dres til at hen­ret­te sin ka­e­re­ste, den smuk­ke og gå­de­ful­de kurér Ket­ty, kom­mer han imid­ler­tid i tvivl om, hvad han skal gø­re. I kam­pen for lan­dets fri­hed er der man­ge gråzo­ner. TV 2: 22.20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.