Ul­ven kom­mer

BT - - TV-GUIDE -

Men­ne­sket har til evig tid for­bun­det ul­ven med frygt. Ef­ter 200 år er den til­ba­ge i Dan­mark. Jør­gen Skou­boe og Ni­ko­laj Kirk fra pro­gram­met "Nak & AEd" ta­ger på spo­ret af den dan­ske ulv. De to ven­ner har en mis­sion. De har slå­et lejr i hjer­tet af det dan­ske ul­veland, og her vil de per­son­ligt se og do­ku­men­te­re, at ul­ven fin­des samt la­ve ul­vemad. DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.