Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Brønd­by Sta­dion la­eg­ger gra­es til, når Kent Ni­el­sen og OB ga­e­ster Brønd­by. I sa­e­so­nens se­ne­ste ind­byr­des op­gør spil­le­de Brønd­by en af de­res al­ler­bed­ste kam­pe i den in­de­va­e­ren­de saeson, da de vandt 5-2 i Oden­se. Beg­ge mand­ska­ber er kom­met for­nuf­tigt fra start i for­å­ret, så det teg­ner til et ta­et og in­tens dyst. TV3+: 17.55

Pri­vat­de­tek­ti­ven Bil­ly Tag­g­art bli­ver ro­det ind i en af­fa­e­re om po­li­tik, sex og mord, da han ac­cep­te­rer en hem­me­lig op­ga­ve for New Yor­ks borg­me­ster Ni­cho­las Ho­stet­ler. Det de­li­ka­te job går ud på, at Tag­gert skal fin­de ud af, om Ho­stet­lers ko­ne har en af­fa­e­re. Da Tag­gert får op­ga­ven, er valg­kam­pen til borg­mester­val­get i New York på sit hø­je­ste, og det går hur­tigt op for ham, at Ho­stet­ler har en skjult dags­or­den. TV 2: 22.20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.