Jarls Qu­izs­how

BT - - TV-GUIDE -

Fi­re af Dan­marks skar­pe­ste nyheds­kvin­der ind­ta­ger quizs­howet. Jarl Fri­is-Mik­kel­sen får nok at se til med nyheds­va­er­ter­ne Jan­ni Pe­der­sen og Met­te Vi­be Utzon på det ene hold, og uden­rigskor­re­spon­den­ter­ne Ul­la Ter­kel­sen og Eva Ravn­bøl på det an­det. Hør bl.a. om, da Ul­la og Eva blev for­veks­let med ta­lentspej­de­re på en strip­klub. TV 2 Char­lie: 20.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.