Re­tro nostal­gi

DAGENS TIP ons­dag

BT - - TV-GUIDE -

Er fa­el­les­ska­bet i Dan­mark ved at ud­dø? Ik­ke, hvis man spør­ger livs­stil­s­eks­pert Chri­sti­ne Feldt­haus. I det­te pro­gram ta­ger hun på en rej­se til­ba­ge i ti­den og be­sø­ger hip­pi­er­ne i 70'er­nes bol­le­rum, spil­le­nør­der­ne i 80'er­nes ar­ka­de­hal, og så jag­ter hun old school-ro­man­tik på 40'er­nes dan­se­gulv. Velkommen i Re­tro­klub­ben. DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.