De un­ge pra­e­ster

DAGENS TIP torsdag

BT - - TV-GUIDE -

Fol­kekir­ken har få­et ry for at va­e­re ke­de­lig, dyr og umo­der­ne – og man­ge tu­sin­de dan­ske­re mel­der sig ud hvert år. Men der er sta­dig un­ge, der tror på kir­kens mu­lig­he­der. I den­ne se­rie føl­ger vi seks ny­bag­te pra­e­ster – fra de tra­e­der ind i den sto­re rol­le, og når de er med til nog­le af li­vets al­ler­stør­ste – og al­ler­sva­e­re­ste øje­blik­ke. DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.