15,5

BT - - SPORTEN -

KA­RAK­TER:

KA­RAK­TER:

SAM­LET KA­RAK­TER:

SAM­LET KA­RAK­TER:

13. plads »Har im­po­ne­ret i sine to løb for Ma­nor, men har og­så mas­ser af test­ki­lo­me­ter fra Mer­ce­des i ba­ga­gen. Mer­ce­des er ved at byg­ge ham op til et er­stat­te Ros­berg el­ler Ha­milt­on på lidt la­en­ge­re sigt.«

8

»Det er sta­dig tid­ligt i hans For­mel 1-kar­ri­e­re, men han har en høj stjer­ne hos Mer­ce­des – for­stå­e­ligt nok som den yng­ste DTM-me­ster no­gen­sin­de – og han im­po­ne­re­de i Ba­hrain. Desva­er­re får han ik­ke no­get mod­spil fra sin hold­kam­me­rat i år.«

7,5

10. plads »Er sva­er at be­døm­me ef­ter ba­re et en­kelt løb. Men fortje­ner en plads i 2017-fel­tet, men som jeg sag­de til mi­ne over­be­gej­stre­de bel­gi­ske kol­le­ger i Ba­hrain: ’K-Mag blev alt­så num­mer to i sin McLa­ren-de­but.’«

8

»En an­den kø­rer med stor hy­pe om­kring sig. Al­le sig­na­ler si­ger, at han bli­ver en frem­ti­dig stjer­ne, men han skal og­så be­vi­se det i For­mel 1. Hans de­but var dog op­mun­tren­de.«

7,5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.