17,5

BT - - SPORTEN -

KA­RAK­TER:

SAM­LET KA­RAK­TER:

An­den­plads Kø­rer for Re­nault

»Har gjort alt rig­tigt, men blev fan­get i et po­li­tisk spil hos McLa­ren. Med en god 2016-saeson er det ham, frem­ti­dens Re­nault­stor­hold skal om­byg­ges om­kring.«

9

»Magnus­sens de­but var im­po­ne­ren­de, og han vi­ste glimt af sit ta­lent i sin før­ste saeson. Han har po­ten­ti­a­le, men re­a­li­stisk set har han sta­dig me­get at be­vi­se ef­ter at va­e­re ble­vet dum­pet af McLa­ren og et år på si­de­linj­en.«

7,5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.