For­mel 1 skrot­ter om­stridt for­mat

BT - - SPORTEN -

For­mel 1 ven­der til­ba­ge til sid­ste års kva­li­fi­ka­tions­for­mat, når sa­e­so­nens tred­je grand­prix kø­res i na­e­ste uge i Shang­hai. Det be­kra­ef­ter den in­ter­na­tio­na­le mo­tor­sport­s­u­ni­on (FIA).

Samt­li­ge 11 hold har va­e­ret util­fred­se med det nye kva­li­fi­ka­tions­sy­stem, hvor en kø­rer eli­mi­ne­res hvert 90. se­kund. .

Der­med vil kva­li­fi­ka­tio­nen igen be­stå af tre run­der, hvor kø­rer­ne eli­mi­ne­res i to bund­ter af seks kø­re­re, in­den de sid­ste 10 kø­re­re skal dy­ste om po­le po­si­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.