1,67

BT - - SPORTEN -

Med en sejr i dag og po­int­tab til for­føl­ger­ne fra VVV, ryk­ker Spar­ta op i af­ten, og der­for ta­ger he­le 1.400 fans tu­ren til Hel­mond for at bak­ke hel­te­ne op. Det er me­re, end Hel­mond sam­le­de i de­res se­ne­ste hjem­me­kamp, så det vil na­er­mest fø­les som en hjem­me­kamp for dem. Der­til kom­mer, at Hel­mond in­tet har spil­le for i re­sten af sa­e­so­nen, og er dår­ligt kø­ren­de på eget gra­es, hvor det er ble­vet til ne­der­lag i de tre se­ne­ste kam­pe. Med så man­ge fans på plads og med en mu­lig op­ryk­ning som be­løn­ning, bør Spar­ta va­e­re me­get me­re mo­ti­ve­re­de i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.