Farce

BT - - NYHEDER -

Her­re­hånd­bold­liga­ens juri­di­ske spids­fin­dig­he­der, som vend­te op og ned på op­tak­ten til slut­spil­let, tje­ner in­gen i DHF-sy­ste­met til ae­re. Slet ik­ke KIF Kolding Kø­ben­havns ud­for­dring af det. En farce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.