Der er kun én Pe­ter

BT - - NYHEDER -

UNDERSÅTTEN Det er ik­ke kun kon­tro­ver­si­el­le film, Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sen har stå­et bag. Og­så fir­ma­ets sa­er­li­ge ud­dan­nel­ses­for­løb er han ar­ki­tek­ten bag. Småt­ter­ne, bli­ver de kaldt og må - ud­over at ac­cep­te­re at de før­ste seks må­ne­der er uden løn fin­de sig i at bli­ve brugt til lidt af hvert, som at fodre gri­se i Her­føl­ge, hvor che­fen bor. »Jeg har da va­e­ret ude for at bli­ve sat til nog­le vildt ma­er­ke­li­ge og for nog­le lidt gra­en­se­over­skri­den­de ting, har va­e­ret pres­set ud i nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor jeg har ta­enkt, ’hvor­dan fan­den hånd­te­rer jeg dem’« si­ger småt­te­for­man­den An­ne Fal­kes­gaard.

Det har va­e­ret op­ga­ver som at skaf­fe en bå­d­trai­ler og hen­te ’fa­er­gen’ hjem fra Trol­l­hät­tan i Sve­ri­ge. Men dét, man må si­ge om Pe­ter, er, at han er to­talt li­geg­lad med, hvor­dan man lø­ser op­ga­ver­ne. Ba­re de bli­ver løst. Og der­for er det ski­de­godt at star­te som småt­te, for­di man la­e­rer, hvor­dan bran­chen fun­ge­rer, og bli­ver enormt selv­sta­en­dig.

Trods al hans cra­zy­ness og at han kan va­e­re enormt gra­en­se­over­skri­den­de, er der stor ka­er­lig­hed til ham i bran­chen. Der er kun én Pe­ter, og jeg tror, at den nye le­del­se skal prø­ve at fin­de no­get af det, som Pe­ter har. For det er dét, der gør, at al­le ken­der Zen­tro­pa. Det kan godt va­e­re, at de ik­ke ved, hvad han la­ver. Men de ved, hvem han er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.