Il­ter film­mand

BT - - NYHEDER -

SKU­E­SPIL­LE­REN Som film­pro­du­cent har Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sen va­e­ret den, der sik­re­de in­struk­tø­ren og der­med sku­e­spil­ler­ne ar­bejds­ro.

Men når fil­men bag­ef­ter skul­le fejres, sør­ge­de han for, at det blev med et brag.

»He­le den ny­ska­bel­se, der har va­e­ret i dansk film, tror jeg vir­ke­lig, han har en stor del af ae­ren for. Han får de ide­er igen­nem, som han ger­ne vil, og det er jo fan­ta­stisk, når man skal la­ve film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.