To skud­dra­ebt på fly­ba­se i Te­xas

BT - - NYHEDER -

Mindst to men­ne­sker blev i går dra­ebt i et sky­de­ri på en af det ame­ri­kan­ske luft­vå­bens ba­ser uden for by­en San An­to­nio i Te­xas.

Det lo­ka­le po­li­ti me­ner, at det dre­jer sig om et drab og et ef­ter­føl­gen­de selv­mord.

Of­re­ne er end­nu ik­ke iden­ti­fi­ce­ret.

Sko­ler og bør­ne­ha­ver, der lig­ger i om­rå­det, blev luk­ket ned, mens po­li­ti­et gen­nem­søg­te ba­sen for at fin­de ud af, om en mu­lig ger­nings­mand gem­te sig på ste­det, op­ly­ser lo­ka­le myn­dig­he­der.

Det hidtil blo­dig­ste sky­de­ri på en ame­ri­kansk mi­li­ta­er­ba­se fandt sted i Fort Hood, Te­xas, i 2009, hvor en af ha­e­rens ma­jo­rer - Ni­dal Ha­san - dra­eb­te 13 men­ne­sker og sår­e­de 42, in­den han blev over­man­det af po­li­ti­et.

/ritzau/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.