Tre­cif­ret mil­li­onbe­løb til Ope­ra­en

BT - - NYHEDER -

Der er en hi­sto­risk stor sa­ek pen­ge på vej til Ope­ra­en i Kø­ben­havn fra A.P. Møl­ler Fon­den.

Et tre-cif­ret mil­li­onbe­løb skal de na­e­ste fi­re år gå til 10 ope­ra-pro­duk­tio­ner og om­fat­ten­de in­ve­ste­rin­ger i ny tek­no­lo­gi.

Det en­de­li­ge be­løb har te­a­tret fo­re­lø­big valgt at hem­me­lig­hol­de, men te­a­trets di­rek­tør Mor­ten Hes­sel­da­hl kal­der be­lø­bet »hi­sto­risk«.

»Vi er su­per­lyk­ke­li­ge og tak­nem­me­li­ge. Do­na­tio­nen er den stør­ste sam­le­de do­na­tion til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter no­gen­sin­de og ka­er­kom­men i en tid med bes­pa­rel­ser,« si­ger han til DR Kul­tur.

Af­dø­de skibs­re­der Ma­ersk Mc-Kin­ney Møl­ler be­tal­te op­fø­rel­sen af det sto­re ope­ra­hus, mens Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter be­ta­ler drif­ten med tilskud fra sta­ten og Kø­ben­havns Kom­mu­ne.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.