Bør­ne­ne er flø­jet fra re­den

BT - - NYHEDER -

Hvis un­ger­ne er flø­jet fra re­den, kan det va­e­re fri­sten­de at bru­ge luf­ten i øko­no­mi­en til at af­dra­ge et bo­lig­lån hur­ti­ge­re, så du er ga­eld­fri in­den pen­sio­nen. Men er din re­st­ga­eld f.eks. un­der en halv mil­li­on, kan det ik­ke nød­ven­dig­vis be­ta­le sig at skif­te dit nu­va­e­ren­de bo­lig­lån ud med et tiårigt lån med fast rente på 0,5 pro­cent, da der og­så er et kurstab samt om­kost­nin­ger for­bun­det med at op­ta­ge et nyt lån.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.