Høj fri­va­er­di

BT - - NYHEDER -

Hvis du har be­talt af på dit lån i fle­re år og der­med har op­spa­ret en fri­va­er­di i hu­set, kan du ud­nyt­te fri­va­er­di­en og la­ve et til­la­eg­slån. Her vil et tiårigt lån med fast rente på 0,5 pro­cent va­e­re en god mu­lig­hed, hvis det be­løb, du skal lå­ne, er me­re end et par hund­re­de tu­sin­de. Der er nem­lig og­så om­kost­nin­ger for­bun­det med at op­ta­ge et re­al­kre­dit­lån. Og som al­tid skal man hu­ske, at fri­va­er­di­en i et hus godt kan fal­de - isa­er i nog­le om­rå­der i lan­det - så det kan bedst be­ta­le sig, hvis lå­net er til f.eks. nyt tag, der øger hu­sets va­er­di, mod­sat en ny Au­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.