Førs­te­gangs­kø­ber­ne

BT - - NYHEDER -

Hvis det er før­ste gang, du in­ve­ste­rer i mur­sten, vil lø­be­ti­den - den pe­ri­o­de, som du skal til­ba­ge­be­ta­le lå­net over - umid­del­bart va­e­re for kort ved et tiårigt lån med fast rente på 0,5 pro­cent. Den må­ned­li­ge ydel­se bli­ver sim­pelt­hen for høj. Man kan dog un­der­sø­ge mulig­he­den for en lidt us­a­ed­van­lig løs­ning, hvor man mi­k­ser lå­net med et lån med 30 års lø­be­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.