Tyv stjal Da­ni­els com­pu­ter - det skul­le han ik­ke ha­ve gjort

BT - - NYHEDER -

ni­el From at ta­ge et bil­le­de, hvor han smi­ler stort, mens ty­ven lig­ger pa­ci­fi­ce­ret på for­to­vet.

En hand­ling, som han ik­ke for­try­der, men som han i dag har sva­ert ved at for­kla­re.

»Jeg kan hu­ske, at jeg ta­enk­te, at det var en halv-ko­misk si­tu­a­tion, og der­for ta­enk­te jeg, at det skul­le do­ku­men­te­res. Der var en el­ler an­den sa­er­lig ret­fa­er­dig­heds­fø­lel­se over det,« si­ger han. Po­li­ti­et be­kra­ef­ter Kø­ben­havns Po­li­ti be­kra­ef­ter over for BT, at der torsdag har va­e­ret en ha­en­del­se lig­nen­de den, som Da­ni­el From be­skri­ver.

Det un­der­stre­ges dog, at en sam­men­ha­eng mel­lem de to ha­en­del­ser ik­ke kan be­kra­ef­tes.

»Vi kan be­kra­ef­te, at vi torsdag hav­de en ha­en­del­se, hvor en per­son fo­re­tog en ci­vil an­hol­del­se af en mand, der hav­de stjå­let en com­pu­ter,« si­ger Car­sten Re­en­berg, der er vagt­chef ved Kø­ben­havns Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.