Ja, frem­med­kri­ge­re er den stør­ste trus­sel

BT - - NYHEDER -

SØ­REN PIND

straf­bart, da en af de stør­ste ter­r­ortrus­ler mod Dan­mark ud­sprin­ger af hjem­kom­ne frem­med­kri­ge­re. De er ble­vet ra­di­ka­li­se­re­de, har la­ert vå­ben­brug og la­ert at om­gås spra­eng­stof­fer. Det har va­e­ret be­vis­ma­es­sigt me­get van­ske­ligt at løf­te en ra­ek­ke sa­ger, og det er først nu, ef­ter me­get po­li­tisk fo­kus og et knald­hårdt styk­ke ar­bej­de fra myn­dig­he­der­ne, at det har va­e­ret mu­ligt at rej­se sa­ger mod sy­ri­en­kri­ge­re.

DET SKAL VA­E­RE KOM­BI­NA­TIO­NEN AF TERRORLOVGIVNINGEN,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.