’Vi er små­syn­s­ke’

BT - - NYHEDER -

TRO Lis­bet Da­hl har ar­vet sin mors ev­ner til at se ind i frem­ti­den I mid­ten af 1980er­ne valg­te Lis­bet Da­hl at lyt­te til sin mors råd og si­ge nej til et til­bud om at in­stru­e­re Ti­vo­li Revy­en.

’Vent, der kom­mer no­get bed­re’, var mo­de­rens råd. Og Lis­bet Da­hl valg­te at lyt­te, selv om det var be­sna­er­ren­de at si­ge ja.

Ef­ter no­gen tid rin­ge­de di­rek­tø­ren fra Ti­vo­li Revy­en igen og ryk­ke­de for et svar. Igen holdt hun ham hen og rin­ge­de til sin mor, der sta­dig fra­rå­de­de hen­de at si­ge ja til til­bud­det.

»’Der kom­mer no­get bed­re, Lis­bet. Ba­re vent’, blev min mor ved med at si­ge til mig,« forta­el­ler hun.

Tre må­ne­der før Cir­kus Revy­en skul­le ha­ve pre­mi­e­re, ef­ter den hav­de va­e­ret luk­ket ned i nog­le år, blev hun ryk­ket for svar fra Ti­vo­li Revy­en.

»Igen rin­ge­de jeg til min mor, der igen sag­de, ’lad nu va­e­re’. Da jeg la­eg­ger rø­ret på, rin­ger min telefon li­ge ef­ter. Og jeg får til­bud­det om at in­stru­e­re Cir­kus­revy­en,« ler Lis­bet Da­hl med sin per­len­de lat­ter og til­fø­jer: »Det er så­dan no­get, vi kan i min fa­mi­lie. Vi er små­syn­s­ke. Min mor var det og brug­te det me­get. Jeg er det og­så, men jeg bru­ger det kun nog­le gan­ge. Isa­er når jeg ar­bej­der med revy­en, for det kom­mer af in-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.