Ly­se ti­der kal­der på de let­te vi­ne

BT - - NYHEDER -

TIL FOR­ÅRS-FROKOST For­års-frokost er et dej­ligt var­sel om de ly­se ti­der, der er på vej. Årets før­ste grønt­sa­ger og de let­te ret­ter, der af­lø­ser den tun­ge vin­ter­mad, bør og­så føl­ges af et skift i vin­val­get, så de let­te ret­ter ik­ke får de­res sar­te smag over­dø­vet af alt for kraf­ti­ge vi­ne.

Til let­te froko­st­ret­ter som f.eks. fjor­dre­jer, sten­bi­der­rogn, spa­e­de grønt­sa­ger, stegt fisk, kyl­ling og lign., har vi brug for hvid­vin med frisk frugts­mag og let­te rød­vi­ne.

Sidst­na­evn­te bør ser­ve­res køli­ge for at un­der­stre­ge de­res fri­ske smag af rø­de ba­er. Det er of­te vi­ne med lavt al­ko­ho­lind­hold og stort set uden den tan­nin - gar­ve­sy­re - som vi har me­re brug for til kraf­ti­ge ret­ter af f.eks. ok­se­kød,

Ugens guld­vin er en be­ha­ge­lig let og la­ek­ker pi­not noir­rød­vin fra Pa­ta­go­ni­en i Sy­d­ar­gen­ti­na, og sølvvi­nen er en frisk grü­ner velt­li­ner-hvid­vin fra Østrig. Beg­ge su­per­go­de til pri­sen.

Kommentar:

Ve­leg­net til:

Pris: For­hand­ler: Phi­lip­son Wi­ne tlf. 7022 6888. www.phi­lip­sonwi­ne. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.