Da­eks­kift i ind­kørs­len

BT - - NYHEDER -

Det kan nemt ta­ge en halv dag at skul­le for­bi va­er­k­ste­det for at få skif­tet fra vin­ter- til som­mer­da­ek. Det gør et nyt dansk fir­ma nu op med. Fir­ma­et hed­der Rub­ber­duck og har net­op lan­ce­ret sin app, der ved hja­elp af mo­bi­lens gps gør det mu­ligt at be­stil­le en me­ka­ni­ker hjem til sin egen adres­se. Tje­ne­sten til­by­der af­hent­ning, mon­te­ring og op­be­va­ring af som­mer- og vin­ter­da­ek, mens al­le de tek­ni­ske in­for­ma­tio­ner og ser­vi­ce­hi­sto­rik gem­mes i ap­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.