12 UB 7 UB 7 UB 4 7

BT - - OL-KVALIFIKATION -

Mads Mensah Lar­sen Han da­ek­ke­de godt op, og selv­om der var skøn­heds­fejl i an­gre­bet, var han og­så her vig­tig med sin power og sit di­rek­te spil. Cas­per U. Mor­ten­sen Ik­ke på ba­nen. Det blev helt som for­ven­tet til norsk sejr over Ba­hrain i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen i af­tes i Her­ning. Men de nor­ske her­rer måt­te ka­em­pe me­get hår­de­re end for­ven­tet for at be­sej­re lil­le­put­ten Ba­hrain 35-29. Ba­hrain var kun bag­ud 15-16 ef­ter en før­ste halv­leg, hvor de nor­ske spil­le­re bra­end­te man­ge chan­cer og for­søm­te at ska­be hul.

I de sid­ste ti mi­nut­ter hav­de Ba­hrain dog ik­ke me­re at kom­me med, så ik­ke mindst Kri­sti­an Bjørn­sen kun­ne ud­fol­de sig som mål­skyt­te. Nor­ge skal i dag mø­de Dan­mark i en nøg­le­kamp i grup­pen, mens Ba­hrain spil­ler mod Kro­a­tien. De to bed­ste hold går vi­de­re til OL i Rio, der bli­ver af­holdt i au­gust. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.