Rio

BT - - OL-KVALIFIKATION -

omgange ta­esk fra det kro­a­ti­ske for­svar til, før den dan­ske ver­dens­stjer­ne våg­ne­de op. Og han gjor­de det med stil.

Mik­kel Han­sen var man­den bag må­le­ne. Han gjor­de sine hold­kam­me­ra­ter go­de. Skab­te chan­cer­ne. Og jub­le­de som en gal, når det lyk­ke­des. Kort for­in­den sin opblom­string var han ble­vet slå­et hårdt i mel­lem­gul­vet af det kro­a­ti­ske for­svar. Og det var åben­bart en helt for­kert tak­tik. Man skal ik­ke gø­re Mik­kel Han­sen sur. Sam­men med Lan­din

bar han Dan­mark. Vej­en ba­net mod OL Så kun­ne man fryg­te, at de kro­a­ti­ske buh-råb, ro­mer­lys el­ler ka­os-kon­fet­ti ka­em­pe­de sig til­ba­ge i an­den halv­leg. For en stund var det til­fa­el­det. Ef­ter en for­ry­gen­de dansk pe­ri­o­de smed Dan­mark en fø­ring på 23-18 til 23-22. Men Lan­din trå­d­te til. Så ba­re ro­lig, Chri­sti­an­sø. Det var ik­ke rus­ser­ne, der rum­le­de i af­tes. Det var Dan­mark, der ba­ne­de vej­en til Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.