Må­l­mand red­der FC Midtjyl­land fra stor ned­t­ur i Vi­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FCM-må­l­mand Mik­kel An­der­sen red­de­de et straf­fes­park i over­ti­den, da mester­hol­det fre­dag af­ten fik 1-1 med hjem fra Vi­borg.

Kam­pen fik en dra­ma­tisk af­slut­ning, da dom­mer An­ders Poul­sen døm­te straf­fes­park til Vi­borg for hånd på bol­den fra FCMs Tim Sparv. Hjem­me­hol­dets Se­ba­sti­an An­der­sen bra­end­te dog det gyld­ne til­bud.

Trods man­ge chan­cer i beg­ge en­der lod må­le­ne ven­te på sig frem til be­gyn­del­sen af an­den halv­leg, hvor Jo­nas Kam­per brag­te Vi­borg for­an med 1-0.

Ef­ter Kam­pers 1-0-scor­ing gik FCM for al­vor på måljagt, og ef­ter to-tre fi­ne mu­lig­he­der in­den for få mi­nut­ter fik Paul Onu­a­chu ud­lig­net til 1-1 på et ho­ved­stød.

Po­int­de­lin­gen var en ret­fa­er­dig ud­gang på kam­pen, der bød på mas­se­vis af chan­cer i beg­ge en­der af ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.