Sta­erk duo får ik­ke FCM­kon­trak­ter for­la­en­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KON­TRAK­T­UD­LØB Pet­ter An­der­s­son og Jim Lar­sen for­la­der FC Midtjyl­land, når de­res kon­trak­ter ud­lø­ber 30 ju­ni. »Vi har med­delt dem, at vi ik­ke vil for­la­en­ge af­ta­ler­ne,« si­ger Su­per­liga-klub­bens sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in.

Han for­kla­rer blandt an­det dis­po­si­tio­nen med, at duo­en i sto­re de­le af den­ne saeson har dø­jet med kna­eska­der, og at i hvert fald Pet­ter An­der­s­son ik­ke kom­mer til at spil­le me­re på den­ne si­de af som­mer­fe­ri­en. Vi har med­delt dem, at vi ik­ke vil for­la­en­ge af­ta­ler­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.