DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Do­nald Trumps ne­der­lag ved pri­ma­er­val­get i Wi­scon­sin genåb­ner sla­get om re­pu­bli­ka­ner­nes no­mi­ne­ring. Det er kon­klu­sio­nen, hvis man kig­ger på od­ds-ud­vik­lin­gen.

De fle­ste føl­ge­re af de ame­ri­kan­ske pri­ma­er­valg hav­de ef­ter­hån­den vaen­net sig til tan­ken om, at Do­nald Trump løb med den re­pu­bli­kan­ske no­mi­ne­ring, men nu er od­ds rø­get kraf­tigt i vej­ret på den kon­tro­ver­si­el­le mil­lar­da­er.

Så­le­des gi­ver Bet­fair nu 1,95 på, at han bli­ver re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat, mens Bets­a­fe er i 1,80 mod tid­li­ge­re 1,60 på Trump.

»Vi føl­ger selv­føl­ge­lig ud­vik­lin­gen hos vo­res ame­ri­kan­ske kol­le­ger ta­et, og der er in­gen tvivl om, at op­fat­tel­sen blandt book­ma­ker­ne er, at val­gre­sul­ta­tet i Wi­scon­sin er mar­kant. Der­for har vi og­så ha­e­vet od­dset på Trump,« si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.