2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De fle­ste hav­de reg­net med, at Thi­sted vil­le spil­le en rol­le i top­pen af ra­ek­ken, men de har få­et en dår­lig start på for­å­ret. Helt så rin­ge har det dog ik­ke va­e­ret spil­le­ma­es­sigt, og mar­gi­na­ler­ne bør snart fal­de over på de­res si­de, for hol­det er fint på pa­pi­ret. Ma­ri­en­lyst kom sva­ek­ke­de ud af vin­te­r­en og skal der­for ba­re ha­ve det­te for­år over­stå­et, for de kom­mer ik­ke til at spil­le no­gen rol­le i top­stri­den. Se­ne­st blev man ud­spil­let af Aar­hus Fremad, så det gi­ver in­gen me­ning, at Thi­sted på kunst­gra­es li­ge­frem er un­der­tip­pe­de. Flot va­er­di på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.