1 ,44

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AGF har sta­dig ik­ke vun­det un­der Glen Rid­ders­holm, og den før­ste sejr bør hel­ler ik­ke kom­me her. AGF vandt godt nok på ba­nen i po­ka­len, men net­op i po­ka­len var mo­ti­va­tio­nen klart størst hos AGF. Her er den vendt rundt. Ga­ester­ne har ik­ke ret me­get at spil­le for i Superligaen, men har po­kal­kamp i midt­u­gen mod AaB, hvorfor man na­ep­pe sat­ser alt på den­ne kamp, og sik­kert er det, at Ale­xan­der Ju­el An­der­sen og Alek­s­an­dar Čavrić er ude med ka­ran­ta­e­ne. Søn­derjy­ske sat­ser der­i­mod alt på Superligaen og bør der­for va­e­re et fint spil til ik­ke at ta­be kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.