3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På det­te tids­punkt af sa­e­so­nen er der of­te god va­er­di i at spil­le på en po­int­de­ling imel­lem to hold, der lig­ger li­ge over nedryk­nings­stre­gen, og den­ne kamp lig­ner i den grad en af dem. Crystal Pa­la­ce er uden sejr i nu 14 kam­pe og ved ud­ma­er­ket godt, at den­ne her kamp ba­re ik­ke må ta­bes. Det sam­me ga­el­der Norwich, som godt nok kom­mer med mas­ser af selv­til­lid ef­ter to sej­re i tra­ek, men som langt fra er sik­re på for­bli­ven. Da de to bund­kon­kur­ren­ter har sva­e­re kam­pe, vil det over­ra­ske me­get, hvis det her bli­ver no­gen spe­ci­elt un­der­hol­den­de kamp.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.