Klar til for­år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Al­le kan tra­en­ge til en for­års­kl­ar­gø­ring. Det ga­el­der cyk­ler, kvin­der og ma­ga­si­ner. Jeg re­fe­re­rer til den år­ligt til­ba­ge­ven­den­de trang til at skrub­be vin­te­r­en af sig. Den in­vol­ve­rer olie og sa­e­be­vand, hvis man er en cy­kel. Hår­kur, neg­le­fil og -lak, hvis man er kvin­de og nyt layout og far­ver, hvis man er et ma­ga­sin. Men nog­le gan­ge har vin­te­r­en va­e­ret så hård. Nog­le gan­ge har man la­det stå til så la­en­ge, at olie ale­ne ik­ke kan kla­re pro­ble­met. Her re­fe­re­rer jeg selv­føl­ge­lig ude­luk­ken­de til cyk­ler – og ta­ler i øv­rigt af egen er­fa­ring. I sid­ste uge re­sul­te­re­de mit sløvsind vin­te­r­en igen­nem i en stør­re reg­ning fra cy­kel­s­me­den, da jeg måt­te ind­se, at nok så me­get olie og sa­e­be al­drig vil­le få ka­e­de og tand­hjul til at gå i hak igen. For tre se­je kvin­der har årets for­års­kla­gø­ring og­så kra­e­vet lidt ud over det sa­ed­van­li­ge. Gen­nem 15 uger har BT We­e­kend fulgt Lis Kudsk, Rikke Brøndum og Ka­ri­na Chri­sten­sens kamp for at ta­be sig. Nu er ku­ren slut. Al­le tre har tabt sig, men er eni­ge om at de hol­der fast i de­res nye livs­stil. Og så er der ma­ga­si­net... Det er en gla­e­de at kun­ne by­de in­de­for i et for­års­fint BT We­e­kend. Vi har skru­et op for far­ver­ne og ryd­det op på si­der­ne. Alt sam­men for at by­de for­å­ret – og dig – ka­e­re la­e­ser velkommen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.