UGENS APP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Navn: Plat­form: Pris:

Øn­ske­sky­en

iOS 7.0 el­ler en ny­e­re ver­sion.

Gra­tis Slip for det sto­re ga­ve-byt­te­ra­es. Har du snart fød­sels­dag? Er der en kon­fir­ma­tion co­m­ing up? El­ler gør en an­den be­gi­ven­hed, at du har ga­ver i sig­te? Med ap­pen ’Øn­ske­sky­en’ kan du op­ret­te al­le de øn­ske­sed­ler, du har lyst til. Med et en­kelt klik de­ler du dem med fa­mi­lie og ven­ner, og de kan re­ser­ve­re og mar­ke­re de ga­ver, de vil gi­ve. Med ap­pen får du ga­ran­te­ret ik­ke to af den sam­me ting –

med­min­dre du har øn­sket dig det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.