Sus­an­ne Bi­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

• Født d. 15. april 1960. • Har søn­n­nen Ga­bri­el, 27 år, og dat­te­ren Ali­ce, 21, fra aeg­te­ska­bet med Phi­lip Zandén. • Gift med mu­si­ker og kom­po­nist Jes­per Win­ge Lei­s­ner. • Har la­est ar­ki­tek­tur i Jerus­a­lem og Lon­don samt re­li­gion ved He­brew Uni­ver­si­ty. • Ud­dan­net in­struk­tør fra Den Dan­ske Film­sko­le 1987. • De­bu­te­re­de i 1991 med spil­le­fil­men ’Freud flyt­ter hjem­me­fra’. • Fik sit fol­ke­li­ge gen­nem­brud med ’Den ene­ste ene’ i 1999 og dog­me­fil­men ’El­sker dig for evigt’ i 2002. • Ind­spil­le­de sin før­ste Hol­lywood­film ’Thin­gs We Lost In The Fi­re’ i 2007. • Modt­og i 2011 bå­de en Oscar og en Gol­den Glo­be for ’Ha­ev­nen’. • Se­ne­ste dan­ske film var ’En chan­ce til’ fra 2014. • Har ar­bej­det med bl.a. Hal­le Ber­ry, Be­ni­cio Del Toro, David Du­chov­ny, Mads Mik­kel­sen, Pi­er­ce Bros­nan, Con­nie Ni­el­sen, Jen­ni­fer Lau­ren­ce og Brad­ley Coo­per. • Pre­mi­e­re på tv-se­ri­en ’Nat­por­ti­e­ren’ på DR1 søn­dag d. 17. april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.