Drop dår­li­ge va­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Har du ta­get et par ki­lo på, kan du sag­tens ta­be dem igen uden at gå på slan­ke­kur. Det kan kla­res med lidt de­tek­ti­v­ar­bej­de. Hvil­ke dår­li­ge va­ner har sne­get sig ind igen? Drop dem. Brug op­le­vel­sen til at bli­ve klo­ge­re på, hvor me­get el­ler lidt du kan til­la­de dig at ske­je ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.