Tjek ik­ke va­eg­ten

Flyt fo­kus fra ma­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fo­to: Iris Det er helt nor­malt, at va­eg­ten svin­ger nog­le ki­lo den ene el­ler den an­den vej. Tjek­ker du din va­egt for of­te, kan dét, der er helt na­tur­li­ge ud­s­ving, ska­be gro­bund for unød­ven­di­ge be­kym­rin­ger. Be­slut dig for at la­de spej­le og va­eg­te va­e­re. Vej dig f.eks. kun én gang om ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.