Hold spi­se­pla­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Und­gå at spi­se på dit hu­mør. Lav en plan for hvor­når på da­gen, du vil spi­se. Hold pla­nen uan­set hvil­ke tan­ker og fø­lel­ser, du har. Vi gør man­ge ting på dag­lig ba­sis uden at ha­ve lyst: F.eks. at la­e­se lek­tier, gå til tra­e­ning og stå op om mor­ge­nen. På sam­me må­de kan du og­så spi­se uden egent­ligt af ha­ve lyst til mad. Øv dig i at hol­de dig til mad­pla­nen uan­set mo­ti­va­tion, sult og hu­mør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.