Få styr på nor­ma­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi bør gå mini­mum 10.000 skridt om da­gen, mo­tio­ne­re en halv ti­me ek­stra og hvi­le mindst ot­te og en halv ti­me. Når jeg si­ger dét, får jeg of­te at vi­de, at det er helt ek­stremt. Men det er det nor­ma­le el­ler na­tur­li­ge. Ek­strem er der­i­mod vo­res nu­va­e­ren­de livs­stil. Det er ek­stremt: Hvor me­get mad, som er så langt fra råva­ren, at vi knapt kan gen­ken­de det. Hvor me­get raf­fi­ne­ret suk­ker vi spi­ser. Hvor me­gen tid vi pas­sivt sid­der for­an ska­er­men. Hvor kort tid vi er i na­tu­ren. Og hvor lidt vi sover. Men vi for­veks­ler ek­stremt med nor­malt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.