Be­va­eg dig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi er skabt til be­va­e­gel­se. Har­vard-pro­fes­sor Jo­hn Ra­teys kal­der men­ne­sket for na­tu­rens svar på schweizer­k­ni­ven: Vi er skabt til at lø­be og gå, krav­le, dan­se, bø­je os, stra­ek­ke os, lig­ge, sid­de, slå kol­bøt­ter, hop­pe m.m. Det er af­gø­ren­de for vo­res triv­sel, at vi bru­ger krop­pen. Ik­ke ved at dyr­ke mo­tion nog­le gan­ge om ugen, men så me­get som mu­ligt he­le da­gen. Leg, gå, tag trap­per­ne, ba­er en kurv i su­per­mar­ke­det, tag cyk­len, stå af bus­sen et par stop­pe­ste­der før, stå op ved skri­ve­bor­det, stra­ek ud, hold ’walk and talk’-mø­der, og be­va­e­ge dig med di­ne børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.