Sov godt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søvn på­vir­ker vo­res so­ci­a­le liv og ev­ne til at tra­ef­fe go­de be­slut­nin­ger. God søvn gør os me­re ro­bu­ste mod stress og de­pres­sion, og god søvn hja­el­per til at hol­de en sund va­egt. Uden or­dent­lig søvn har du der­i­mod sva­ert ved at få ener­gi til at be­va­e­ge dig, du får me­re lyst til hurtig ener­gi i form af fedt, salt og suk­ker. Søvn er den mest un­der­vur­de­re­de fak­tor i vo­res triv­sel. Få mindst ot­te og en halv ti­mes ’down­ti­me’– hver dag. Giv dig tid til at fal­de i søvn på en god må­de og våg­ne ro­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.