Triv­sel kra­e­ver hand­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lav en li­ste over, hvad der skal til, for at du tri­ves? Sortér li­sten i nav­ne­ord, og ud­sagnsord? Udsagnsor­de­ne kan kob­les til en hand­ling og det er de va­er­di­er, du fak­tisk le­ver ef­ter og ik­ke ba­re godt kan li­de. Du kan ha­ve ‘ven­lig­hed’ som va­er­di, men op­fø­rer du dig ik­ke ven­ligt, ta­el­ler det ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.