Voks­ne ma­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De fin­des i nut­te­de, se­xe­de, sjove og de­ko­ra­ti­ve ud­ga­ver. Ma­lebø­ger til voks­ne har la­en­ge va­e­ret et hit ver­den over. En dansk eks­po­nent for gen­ren er kunst­ne­ren Ni­na Leth, der er ak­tu­el med sin tred­je ma­le­bog, ’Magi­ske møn­stre’. Nog­le er ab­strak­te, an­dre fo­re­stil­ler dyr og men­ne­sker. Velkommen til en kre­a­tiv pau­se. Gyl­den­dal, 150 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.