Bøj! Stra­ek!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ri­mer fit­nes­sfan på fa­na­tisk? Ik­ke for Ma­til­de Tro­beck. I ’Hel­se­mat­hil­de’ ar­gu­men­te­rer for­fat­te­ren, der er pa­e­da­gog og vild med at tra­e­ne, for at det skal va­e­re sjovt at va­e­re sund. Bo­gen rum­mer kon­kre­te øvel­ser, op­skrif­ter, tips til tra­e­ning samt tan­ker om selvva­erd. Mat­hil­de Tro­beck blog­ger og­så flit­tigt på he­le­mat­hil­de.com. Ro­si­nan­te 230 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.