Pe­ter Ingemann

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Født: Ful­de navn:

• 1. fe­bru­ar 1973. • Pe­ter Ingemann Ras­mus­sen • Dan­marks Jour­na­list­højsko­le 2001. • Gift med Tri­ne. Sam­men har de to børn. • ’Re­ne ord for pen­ge­ne’, ’Guld og grøn­ne sko­ve’, ’Ham­mer­slag’ og ’Den sto­re ba­ge­dyst’. • TV2-se­ri­en ’Størst’ – Sen­des hver ons­dag klok­ken 20.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.