’Jeg for

BT - - NYHEDER -

SVAR Er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) af­vi­ser kri­tik­ken og si­ger, at de ti god­kend­te pro­jek­ter er med til at styr­ke Dan­marks ky­stog na­tur­turis­me.

»Det er en kri­tik, jeg ik­ke er enig i. Den for­søgs­ord­ning, der nu er ud­mønt­et, blev af­talt un­der den tid­li­ge­re re­ge­ring. Som jeg og­så har sagt tid­li­ge­re, er der et me­get stort turist­po­ten­ti­a­le, der i den­ne uge og­så er ble­vet be­kra­ef­tet af Fe­ri­e­hus­ud­le­jer­nes Bran­che­for­e­ning, som si­ger, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.