Står ik­ke kri­tik­ken’

BT - - NYHEDER -

der er be­hov for yder­li­ge­re fe­ri­e­bo­li­ger.«

»Vi har jo haft det, som den tid­li­ge­re re­ge­ring har stå­et på mål for. Der­for sy­nes jeg og­så, at du skal ta­le med Kir­sten Bros­bøl (tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­tisk mil­jø­mi­ni­ster red.), som var hen­de, der hav­de ansva­ret den­gang. Jeg me­ner, at vi har valgt ti pro­jek­ter, som der er stor va­ri­a­tion i.

Fa­cit er, at der er gi­vet ti til­la­del­se, som på hver de­res må­de er med til at styr­ke vo­res kyst- og na­tur­turis­me.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.