10-årig dreng død ef­ter tra­fi­kuheld

BT - - NYHEDER -

En 10-årig dreng mi­ste­de i går ef­ter­mid­dag li­vet. Det ske­te som føl­ge af et tra­fi­kuheld fre­dag ef­ter­mid­dag.

Dren­gen blev på­kørt af en lad­vogn i Es­b­jerg fre­dag om­kring klok­ken 14.30. Fø­re­ren af lad­vog­nen over­så den lil­le dreng, da han bak­ke­de og dren­gen kom ind over lad­vog­nen. Det op­ly­ser Sy­dog Søn­derjyl­lands Po­li­ti til BT.

Dren­gen blev al­vor­ligt kva­e­stet og blev med he­li­kop­ter flø­jet til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Ef­ter cir­ka et døgn på ho­spi­ta­let om­kom han.

I for­bin­del­se med ulyk­ken ef­ter­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti nu et mi­dal­dren­de ae­g­te­par i en grå per­son­bil. AEg­te­par­ret kom kø­ren­de bag lad­vog­nen og for­søg­te iføl­ge an­dre vid­ner at gø­re op­ma­er­k­som på dren­gen ved at dyt­te af lad­vog­nen.

»AEg­te­par­ret har for­ment­lig tro­et, at de godt kun­ne for­la­de ste­det, da man­ge per­so­ner hur­tigt strøm­me­de til for at hja­el­pe dren­gen. Men vi vil rig­tig ger­ne ta­le med dem og hø­re, hvad de har set, og om de dyt­te­de af lad­vog­nen,« si­ger vagt­chef Ole Aa­mann, Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.